۲۵آذر ۱۳۹۷

مختصری از تاریخ ویولن ویولن نسلی از خانواده ساز های ویول دار (ویولن،ویولا،ویولن سل و کنترباس) است . همه میدونن که همه سازهای سیم دار مثل ویولن خیلی عظیم و البته کمی هم ترسناکن. فیدل،ربک و لیرا دا براسیو پیشینیان قرون وسطایی ویولن هستن. در سال ۱۵۵۰ سیم “می” به این خانواده اضافه شد و […]